OZE – czym jest?

oze

OZE, czyli odnawialne źródła energii pozwalają na pozyskiwanie prądu bez wywierania negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Są one niewyczerpalne, a ich zasoby uzupełniają się na skutek naturalnych procesów. Podpowiadamy, jakie są rodzaje odnawialnych źródeł energii i czy korzystanie z nich jest opłacalne.

Rodzaje odnawialnych źródeł energii

Wyróżnia się kilka rodzajów odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych w naszym kraju. Ich rosnąca popularność sprawia, że rzadziej eksploatowane źródła kopalniane wywierając mniej negatywnego wpływu na środowisko.

Najczęściej wykorzystywane OZE to:

oze
  • energia słoneczna – promieniowanie słoneczne umożliwia produkcje energii elektrycznej oraz cieplnej. Jest to możliwe dzięki wykorzystywaniu popularnych paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych.
  • energia wodna – hydroelektrownie przetwarzają energię kinetyczną w prąd. Takie rozwiązanie sprawdza się w regionach zasobnych w duże ilości wody.
  • energia wiatrowa – turbiny wiatrowe stanowią efektywny sposób na pozyskiwanie prądu. Mogą być umieszczone na lądzie oraz morzu, ważne żeby znajdowały się w regionach, w których nie brakuje częstych i mocnych podmuchów wiatru.
  • energia geotermalna – pozwala na pozyskiwanie energii z ciepła znajdującego się wewnątrz ziemi.
  • biomasa – energia pozyskiwana z materii roślinnej i zwierzęcej ulegającej biodegradacji. Można z niej wytwarzać paliwa takie jak: brykiet oraz pellet.

Opłacalność odnawialnych źródeł energii

W wielu przypadkach inwestycje związane z montażem urządzeń pozwalających na korzystanie z odnawialnych źródeł energii zawracają się w mniej jak 10 lat. Prym pod tym względem wiedzie energia słoneczna. Panele fotowoltaiczne pozwalają na produkcje ilości prądu wystarczających na spełnienie potrzeb przeciętnego domostwa. Podobnie jest w przypadku w energii wiatrowej, jednak tu należy pamiętać o tym, że bezwietrzne dni mogą wiązać się z konieczności skorzystania z usług tradycyjnych dostawców energii. Warto dodać, że montaż technologii umożliwiającej wykorzystywanie OZE jest dofinansowywany przez rząd. Więcej na temat odnawialnych źródeł energii można przeczytać na stronie: https://eon.pl/dla-domu/portal-o-odnawialnych-zrodlach-energii/zielona-energia/odnawialne-zrodla-energii