Zmiana z prądu budowlanego na zwykły – jak to zrobić?

Prąd budowlany jest, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wykorzystywany podczas prac remontowo-budowlanych, prowadzonych zarówno w trakcie stawiania prywatnych budynków, jak i tych o innym przeznaczeniu. Jak z niego zrezygnować po zakończeniu budowy?

Przejście z prądu budowlanego na stały – przy korzystaniu z łącza tymczasowego

Łącze tymczasowe oznacza, że w budynku nie ma stałego licznika energii elektrycznej. Przejście z taryfy budowlanej „C” na zwykłą „G” wymaga zatem montażu takiego urządzenia i montażu przyłącza docelowego. W takim wypadku, po zakończeniu prac remontowo-budowlanych, należy zwrócić się do wybranego dostawcy energii elektrycznej w celu stworzenia przyłącza i zawarcia umowy na dostawy zwykłego prądu.

Umowa dystrybucji i sprzedaży prądu jest podpisywana po stworzeniu odpowiedniego przyłącza stałego. Uwaga: aby móc stworzyć docelowe przyłącze, należy bezwzględnie przedstawić dostawcy prądu dokument, który potwierdza częściowe lub całkowite zakończenie prac budowlanych bądź zezwolenie na użytkowanie budynku. Bez nich, legalnie funkcjonujący dostawca nie rozpocznie prac nad przyłączem właściwym.

Prąd budowlany z łącza docelowego – na zwykły

Gdy całość prac remontowo-budowlanych odbywała się po zamontowaniu licznika stałego, nie ma konieczności tworzenia żadnej infrastruktury. W takim przypadku, wystarczy zawnioskować do operatora o zmianę taryfy.

Podobnie jak w przypadku zmiany łącza z tymczasowego na docelowe – w celu zmiany taryfy niezbędne jest przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających częściowe bądź całkowite zakończenie prac budowlanych, ewentualnie – oddanie budynku do użytku.

W obydwu przypadkach trzeba mieć świadomość, że jakiekolwiek próby korzystania z łącza docelowego w celu dokonywania prac remontowo budowlanych (mowa tu o dużych pracach dokonywanych przed zamieszkaniem w budynku, nie niewielkich zmianach aranżacyjnych później) – jest nielegalne. W przypadku wykrycia takiego działania, firma energetyczna może wyciągnąć wobec użytkownika konsekwencje opisane w umowie.

Więcej w temacie „prąd budowlany”: https://www.innogy.pl/pl/dla-domu/oferta/budowlana